Mencipta iklan sempurna adalah amat rumit. Malah mewujudkan satu yang hanya purata (dan unoffensive untuk majoriti orang-orang) boleh jadi sukar. Bahawa “mengapa orang-orang kreatif yang terpenting di firma-firma pengiklanan yang terkenal buat duit begitu banyak s. Ia “s untuk kerja yang penting. Meyakinkan orang ramai untuk menghabiskan wang mereka isn “t mudah. Kerana itu aras kesukaran, ia “s mudah difahami mengapa syarikat kadang-kadang terlepas tanda dengan iklan mereka… tetapi iklan ini akan hanya tidak masuk akal. Bagaimana pula tiada siapa menjangkakan ini akan berlaku??

1.) kids… berhenti sekolah semalam.

1.) Kids... quit school today.

2.) terlalu awal?

2.) Too soon?

3.) tidak hairan mereka “re jadi terkejut.

3.) No wonder they

4.) yang saya fikir anda “re yang sedikit tendangbalas, lady.

4.) I think you

5.) Ewwwwwwwwww.

5.) Ewwwwwwwwww.

6.) bahawa telefon adalah teman brengsek besar.

6.) That phone is a huge jerk.

7.) Sila memakai “t Buang bayi anda. Sila dan terima kasih.

7.) Please don

8.)… melainkan dia mengalahkan anda.

8.) ... unless he beat you.

9.) saya memakai “t tahu sama ada untuk LOL atau menjadi takut. Walau apa pun, ia kelihatan seperti sebuah filem yang hebat.

9.) I don

10.) saya boleh pergi untuk secawan kopi hak tentang sekarang.

10.) I could go for a cup of coffee right about now.

11.) ma “am, sila berhenti menyentuh pemegang pintu itu.

11.) Ma

12.) saya adalah seorang mukmin selama kira-kira 2 saat.

12.) I was a believer for about 2 seconds.

13.) Ah Ya. Mengalu-alukan tangan Isa… dan kucing.

13.) Ah yes. The welcoming arms of Jesus... and his cat.

14.) bercakap tentang kematian…

14.) Speaking of death...

15.) Hey guys, Adakah anda Menunggang pelacur itu lagi?

15.) Hey guys, did you ride the slut yet?

16.) Ya. ya betul.

16.) Yes. Yes it is.

17.) itu hampir bagus.

17.) That was nearly nice.

18.) HM, saya tertanya-tanya mengapa.

18.) HM, I wonder why.

19.) I didn “t melihat hal itu… tetapi kemudian saya melihat di bahagian bawah.

19.) I didn

20.) tidak, tidak, tidak, tidak.

20.) No, no, no, no.

21.) SOMEONE adalah yang sedikit lantang bersuara. (Saya mencari anda, mendaftar.)

21.) SOMEONE is a little outspoken. (I

22.) bas ini benar-benar menghantar saya mesej yang bercampur-campur.

22.) This bus is really sending me mixed messages.

23.) Hey, saya mendapati mereka.

23.) Hey, I found them.

Anda menang beberapa, anda kehilangan beberapa, anda secara tidak sengaja membuat iklan yang tidak bersalah tidak sesuai dengan beberapa. Ia “s cukup biasa (tetapi lucu sungguh-sungguh). Jika lebih banyak iklan dan papan iklan mempunyai perasaan lucu, walaupun ia adalah secara tidak sengaja, saya wouldn “t fikiran iklan begitu banyak. Berkongsi kegembiraan itu dengan orang lain dengan klik pada butang Share di bawah!

Advertisements